Färger och teckningar godkända i Svenska Råttsällskapet SRS

 

Färg: Förkortning:
Agouti ag
Cinnamon ci
Fawn fa
Silverfawn sf
Black ba
Blue bl
Chocolate cc
Mink mi
Lilac li
Pearl p
Cinnamon pearl cp
Beige be
Champagne ch
Himalayan hi
Siamese seal point sm sp
Siamese blue point sm blp
Blue agouti bl a
Self black s-ba
Self blue s-bl
Self chokolate s.cc
Self mink s-mi
Self lilac s-li
Self beige s-be
Self champagne s-ch
Self pink eyed white s-pew
Self black eyed white s-bew
Silver mink s/mi
Silver chokolate s/cc
Silver lilac s/li
Silver black s/ba
   
   
   

 

Teckningar: Förkortning:
Irish ir
European berkshire eubk
American berkshire ambk
Variegated var
Hooded hd
Bareback bb
Capped ca
Pointed po
husky hu
striped str

 

Det finns en beteckning som anger att färgen gradvis bleks:

Roan ro

 

Ibland skiljer sig färgen eller teckningen så mycket från standarden att det kan vara svårt att identifiera vilken färg/teckning råttan har. Då kan det stå följande:

Untypical (används nä färgen inte överensstämmer med standard) ut
Mismarked (används när teckningen avviker från standard så mycket att den kan misstas för en annan teckning) mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmonitas tamråttor