13/5

Shirin:

 

Cotopaxi:

 

 

 

Milos:

 

 

Färgjämförelse mink och cinnamon:

 

31/5

Nya familjemedlemmen Rackarns Ester flyttade in :