Några punkter om min uppfödning:

 

 • Min uppfödning är min hobby och därför föds inte heller fler än upp till fyra-fem kullar/år. Mitt mål är att föda upp friska djur med utmärkt temperament. Inriktar mig färgmässigt på agoutigruppens färger.

 

 • Jag väljer ut föräldradjuren med omsorg och alla mina råttor är en del av familjen och sköts om på bästa sätt med mycket kel och kärlek. Honorna paras tidigast vid 6 månaders ålder och väger då minst 300 gram. Förstagångsmammor är under 12 månader gamla. Hanarna är minst 11-12 månader men helst 18 månader innan parning och väger minst 500 gram.

 

 • Råttungarna hanteras och kelas med så att de blir så tama som möjligt. De levereras i en ålder av minst 5 veckor och väger vid leveransen minst 80 gram.

 

 • Jag tar mig friheten att välja mellan köpare och säljer bara råttorna till hem som jag anser lämpliga. Först till kvarn gäller inte

 

 • Jag vill att köparen rapporterar ohälsa hos råttan till mig då det kan ha betydelse för framtida avel. De åkommor som är viktiga att rapportera är framför allt luftvägsproblem tex rossel, särskilt om de krävt medicinering,  tumörer och temperamentsproblem. Jag vill också att ni meddelar mig när råttan dör och då om det berodde på sjukdom eller annan orsak. Råttorna säljes inte som ensamdjur utan du bör redan ha en råtta av samma kön hemma eller så säljes de i par. Det fungerar också om du ska köpa en unge från annan uppfödare ungefär samtidigt.

 

 • Trots att jag jobbar hårt för att få fram trevliga och friska råttor så kan jag inte ge några garantier på att råttan kommer att vara frisk och trevlig i hela sitt liv. Råttor är levande varelser som det helt enkelt inte går att ge garanti på. Därför betalar jag inte tillbaka några pengar om du inte är nöjd. I vissa fall kan råttan ersättas med en annan unge från en kommande kull.

 

 • Om du vill omplacera din råtta så vill jag veta det innan du omplacerar den. Ev är det bättre att jag tar tillbaka råttan istället. Jag måste få veta den nya ägarens kontaktuppgifter så att jag kan följa upp råttan även om den byter ägare.

 

 • Om du vill avla på råttan du köpt av mig så vill jag att du kontaktar mig innan.

 

 • Givetvis säljs inga råttor som reptilmat.

 

 • Priset för en råtta är 300 kr. Betalning sker antingen i förskott eller vid leveransen.

 

 • Minderåriga (under 18 år) som bor hemma hos föräldrarna får endast köpa med föräldrarnas  medgivande.

 

 • Med råttan följer en stamtavla på minst tre generationer och en påse med torrfoder som råttan är van vid. Dessutom ger jag support under hela råttans liv, det är bara att skicka ett mail eller att ringa.

 

 

Jag vill att du godkänner ovanstående punkter och är beredd att följa dem när du köper en råtta från Cosmonitas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmonitas tamråttor